Aktualności


Wykłady nt. ekonomii społecznej i warsztaty nt. uzależnień w ramach projektu pt. Ekonomia społeczna w twórczości artystycznej osób chorych, niepełnosprawnych

Data:
Kategoria: Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu od kwietnia do czerwca 2019r. realizuje projekt pt. Ekonomia społeczna w  twórczości artystycznej osób chorych, niepełnosprawnych.

W ramach realizacji w/w projektu w dniu 30.04.2019r. odbyły się wykłady nt. ekonomii społecznej i warsztaty nt. uzależnień. W wykładach i warsztatach uczestniczyło 20 osób. Uczestnicy mieli możliwość poznać tematykę ekonomii społecznej, w tym podmioty ekonomii społecznej, jak również zgłębić wiedzę nt. uzależnień

Głównym celem projektu jest promocja ekonomii społecznej wśród mieszkańców gminy Zarzecze w okresie od kwietnia 2019r. do czerwca 2019r.

W dniu 6 czerwca 2019r. zostanie zorganizowany – Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, chorych z terenu gminy Zarzecze, jak również z powiatu przeworskiego. Osoby niepełnosprawne, chore zaprezentują się podczas występów artystycznych. Przedstawiona zostanie również działalność podmiotów ekonomii społecznej, tj. działalność spółdzielni socjalnej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy. Na przegląd zapraszamy również dzieci i młodzież z ternu gminy Zarzecze, tym bardziej, że do szkół uczęszczają osoby niepełnosprawne, jak również mieszkańców gminy Zarzecze.

 

Projekt realizowany jest w ramach „Mikrograntu –  projekt „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”

Udostępnij: