Aktualności


Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2020

Data:
Kategoria: Aktualności

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się niepełnosprawnym dzieckiem. Ważne jest, aby niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia. Obecnie wskazane świadczenie wynosi 1.583zł miesięcznie i jest przyznawane niezależnie od dochodów.

Przedmiotowa kwota podlega jednak waloryzacji o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. Tym samym od 1 stycznia 2020r. świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do kwoty 1.830zł miesięcznie.

Informujemy również, że od 1 listopada br. wzrosła wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Wynosi on aktualnie 215,84zł miesięcznie (do 31.10.2019r. – 184,42zł miesięcznie).

Udostępnij: