Aktualności


XI SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019. 506) zwołuje się na dzień 29 października 2019r. (tj. wtorek) na godz. 14.00  w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XI SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki finansowe w  budżecie Gminy Zarzecze na rok 2020 z przeznaczeniem na projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr P1603 R Maćkówka – Żurawiczki;
  Nr P1604 R Żurawiczki – Zarzecze; Nr P1605 R Urzejowice – Krzeczowice – Siennów”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zarzecze,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zarzecze,
 13. Dyskusja, wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

 

TRANSMISJA Z OBRAD

Udostępnij: