Aktualności


XVIII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Data:
Kategoria: Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs organizowany jest od 2003 r. Głównymi organizatorami tej edycji przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Współorganizatorem są Instytucje i Organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć  w najbliższej PT KRUS, w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2020 r.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane                    w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim;

 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetyka gospodarstwa,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Nagrodą główną w konkursie jest ciągnik rolniczy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Ważne terminy:

 • 04.2020 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
 • 05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
 • 06.2020 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 06-17.07.2020 r. – wizytacja gospodarstw finałowych

Więcej informacji można uzyskać w OR/PT KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Udostępnij: