Aktualności


XX JUBILEUSZOWY REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH

Data:
Kategoria: Aktualności

Dnia 10 czerwca odbył się XX Jubileuszowy Festyn pod Platanem. Jak co roku na terenie zabytkowego parku w Zarzeczu zgromadziła się publiczność by wsłuchiwać się
w przepiękne pieśni zwyczajowe i obrzędowe.

Dwadzieścia lat temu pani Anna Niemczak – kierownik Domu Kultury w Zarzeczu oraz pani Krystyna Trojanowska pracownik Centrum Kulturalnego w Przemyślu zorganizowały pod platanem obok pałacu piękną imprezę kultywującą ludową tradycję wspólnego śpiewania. Zespoły rokrocznie śpiewają pieśni, przyśpiewki dzięki którym możemy powrócić do zwyczajów i obrzędów niegdyś tak popularnych na polskiej wsi. Cieszy niezmiernie fakt, że przez dwadzieścia lat dzięki organizatorom i dzięki zespołom śpiewaczym zarzecki park raz w roku rozbrzmiewa pięknymi pieśniami chwalącymi różne zwyczaje, prace wykonywanie na polu czy obrzędy sławiące najważniejsze uroczystości.

Przegląd oficjalnie otwarł Tadeusz Kiełbowicz – Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego, który w piękny sposób podziękował zespołom za podtrzymywanie ludowych tradycji. Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu – Janusz Czarski w swojej wypowiedzi podkreślił ogromną rolę osób tworzących cały przegląd, bo dzięki nim tradycja jest ciągle pielęgnowana.

Tematyka jubileuszowego przeglądu obejmowała pieśni weselne – obrzędowe, pieśni sobótkowe, dożynkowe oraz pieśni śpiewane przy pracach w gospodarstwie. Na scenie zaprezentowało się 17 zespołów z powiatu przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego. Wszystkim prezentacjom konkursowym wnikliwie przysłuchiwało się jury w osobach: Katarzyna Ignas – etnograf, Bartosz Gałązka – folklorysta oraz Stanisław Baryła – muzyk. Naszą gminę reprezentowały trzy zespoły: Zespół Śpiewaczy z Maćkówki, Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, Zespół Śpiewaczy z Kisielowa oraz Zespół Śpiewaczy przy Zespole Szkół w Zarzeczu. II Miejsce zdobył Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, natomiast Zespóły Śpiewacze z Rożniatowa i Maćkówki zdobyły wyróżnienia, Zespół Śpiewaczy przy ZS w Zarzeczu zdobył I miejsce w kategorii młodzieżowej. Dziękujemy pięknie wszystkim zespołom za godne reprezentowanie gminy Zarzecze podczas Przeglądu. W czasie obrad jury pięknie nam śpiewała i grała Kapela Ludowa „Trzcinicoki” z Trzcinicy.

Na zakończenie XX Jubileuszowego Festynu pod Platanem organizatorzy szczególne podziękowania skierowali do osób, które zainicjowały całe przedsięwzięcie i towarzyszyły imprezie przez dwadzieścia lat, a były to Anna Niemczak i Krystyna Trojanowska oraz wójt gminy Zarzecze Wiesław Kubicki. Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa został wyróżniony za uczestnictwo w imprezie od początku jej istnienia i przez dwadzieścia lat nie opuścił przeglądu. Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki oficjalnie zamkną Przegląd i zaprosił zespoły na następny rok. W swoim słowie skierowanym do zebranych podziękował wszystkim, którzy rokrocznie są zaangażowani w organizację imprezy, a zespołom pogratulował bogatego repertuaru, dzięki któremu podtrzymują regionalną tradycję.

Po występach odbył się koncert zespołu Disco Polo „Jagoda&Brylant”, a do godz. 24:00 zespół muzyczny „The Five” prowadził zabawę taneczną.

Dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali XX Jubileuszowy Festyn pod Platanem i zapraszamy za rok.

Udostępnij: