Aktualności


XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713, , 1378.)
zwołuje się na dzień 31 sierpnia 2020r. (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

  1. Otwarcie,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
  5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze,
  9. Dyskusja, wolne wnioski,
  10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze

Daniel Kopkowicz

 

Udostępnij: