Aktualności


XXX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 23.07.2021 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje się na dzień 29 lipca 2021 r. (tj. czwartek) na godz. 1200 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XXX SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Złożenie ślubowania nowego Radnego Rady Gminy Zarzecze – Wojciecha Wlazełka,
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 6. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych,
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021 – 2031,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości nr 537/8 położonej w miejscowości Zarzecze, stanowiącej własność Gminy Zarzecze,
 13. Dyskusja, wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

                                                                      Małgorzata Byrwa

Udostępnij: