Aktualności


XXXI SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

UG.0002.XXXI.2021

Zarzecze, dnia 23.08.2021 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1372.), oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 26 sierpnia 2021r. (tj. czwartek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu
w Zarzeczu

 

XXXI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZARZECZE

 

  1. Otwarcie,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
  5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych,
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Łapajówce,
  9. Dyskusja, wolne wnioski,
  10. Zamknięcie obrad Sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Daniel Kopkowicz

 

Udostępnij: