Aktualności


XXXII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 30 września 2021r. (tj. czwartek) na godz. 1300 w Zabytkowym Pałacu
w Zarzeczu

 

XXXII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

  1. Otwarcie,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
  5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych,
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu,
  9. Dyskusja, wolne wnioski,
  10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Udostępnij: