Aktualności


Zarzecze i jego mieszkańcy wczoraj….

Data:
Kategoria: Aktualności

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich z Zarzeczu, przy współpracyz Sołtysem  wsi Zarzecze oraz Centrum Kultury, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Zarzecze  zamierzamy jesienią,  zorganizować wystawę fotograficzną obrazującą Zarzecze i życie jego  mieszkańców na przestrzeni minionego wieku.


Celem wystawy jest ukazanie dynamiki  zmian 
życia Zarzeczan, budzenie historycznej lokalnej świadomości  wśród młodego pokolenia, jak również chęć stworzenia możliwości odbycia  sentymentalnej podróży w przeszłość  dla jego starszych mieszkańców. Zamierzamy stworzyć ekspozycję zdjęć i dokumentów od okresu międzywojennego  poprzez  PRL aż do końca
XX wieku.

Nie dokonamy tego bez Państwa pomocy i  zaangażowania. W związku z powyższym zwracamy się    z gorącą prośbą do mieszkańców  o pomoc w urzeczywistnieniu tych zamiarów, tzn. o udostępnienie nam pamiątkowych fotografii przedstawiających mieszkańców wsi, ich życie codzienne i  świąteczne, zdjęć    z  uroczystości  rodzinnych, lokalnych wydarzeń,  zdjęć miejsc wpisanych w historię Zarzecza itp. mile widziane będą również kopie dokumentów, kart pocztowych, listów itp.

Osoby posiadające w swoich domowych archiwach cenne pamiątkowe zdjęcia, lub inne dokumenty a  pragnące ocalić je od zapomnienia prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorami, którzy omówią z Państwem szczegóły użyczenia pamiątek.

Agata Szczepanik
tel.669-557-036
Centrum Kultury w Zarzeczu
Tel. 16 640 15 14
 

Zapewniamy zwrot dokumentów, a w szczególnych przypadkach eksponowanie jedynie ich kopii.

O terminie otwarcia  wystawy zostaną Państwo poinformowani  odrębnym obwieszczeniem.  

 

Liczymy na państwa pomoc.

Organizatorzy

Udostępnij: