Aktualności


ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OSP ZALESIE I OSP ROŻNIATÓW

Data:
Kategoria: Aktualności

W miesiącu styczniu przeprowadzane są zebrania sprawozdawczo- wyborcze w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie. W zebraniach tych biorą udział członkowie jednostek OSP oraz zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury; Sekretarz Gminy Zarzecze Tadeusz Kiełbowicz; Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Powiatowego, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Wiesław Kubicki, Komendant Gminny  ZOSP RP Jan Michalik oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.    Podczas zebrań przedstawiane są sprawozdania zarządów  OSP z całorocznej działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania komisji rewizyjnych, udzielane jest absolutorium zarządom OSP oraz dokonuje się wyboru władz OSP na nowy okres działalności.

Udostępnij: