Aktualności


ZEBRANIE UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW WSI MAĆKÓWKA

Data:
Kategoria: Aktualności

Starosta Przeworski zwołuje ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Maćkówka w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Maćkówka. Celem zebrania jest powołanie rady uczestników scalenia oraz poinformowanie wszystkich uczestników scalenia o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

ZAWIADOMIENIE- pobierz

Udostępnij: