Aktualności


ZEBRANIE UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW WSI ŻURAWICZKI

Data:
Kategoria: Aktualności

Starosta Przeworski zwołuje ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Żurawiczki w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Żurawiczki. Celem zebrania jest powołanie rady uczestników scalenia oraz poinformowanie wszystkich uczestników scalenia o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

ZAWIADOMIENIE- pobierz

Udostępnij: