Aktualności


ZIMOWISKO W BIAŁYM DUNAJCU

Data:
Kategoria: Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych organizuje 10 – dniowe zimowiska dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2003 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie ( jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowane zimowisko.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 500 zł zgodnie z załączoną ofertą i należy jej dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00 – 515 Warszawa nr BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu.

W ramach kosztów uczestnik zimowiska ma zapewnione:

– zakwaterowanie

– wyżywienie

– opiekę pedagogiczną i medyczną

– program turystyczny

– jazdę na nartach z instruktorem (5 dni po 2 godz. dziennie, wypożyczenie sprzętu i karnety w cenie)

– ubezpieczenie

– transport na zimowisko i z powrotem z miejsca zbiórki;

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 09.01.2019 na numer telefonu 785 832 194.

POBIERZ

Udostępnij: