Aktualności


Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Zarzeczu

Data:
Kategoria: Aktualności

Dnia 25 lipca 2021 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkówce odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Zarzeczu. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zarzecze oraz zaproszeni goście.

W skład prezydium Zjazdu weszli: Dh prof. Władysław Tabasz- Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie; Pani Lucyna Rybak- Dyrektor Oddziału TUW w Rzeszowie; Pan Bogusław Urban- Starosta Przeworski; Dh Wiesław Kubicki- Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych; Bryg. Tomasz Dzień- Zastępca Komendanta Powiatowego Pańsstwowej Straży Pożarnej w Przeworsku; Pan Tomasz Bury- Wójt Gminy Zarzecze; Dh Jan Michalik- Komendant Gminny Związku OSP Gminy Zarzecze; Ks. Jakub Sieniawski- Kapelan Strażaków powiatu przeworskiego.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zarzeczu przedstawia się następująco: Prezes Zarządu- Tomasz Bury; Wiceprezes Zarządu- Edward Kostecki; Komendant Gminny- Damian Hejnosz; Zastępca Komendanta Gminnego- Andrzej Szczepański; Sekretarz- Jan Telega; Skarbnik- Sylwia Mazurek. Członkowie Zarządu: Katarzyna Balawender, Piotr Bukowy, Krzysztof Drapała, Mateusz Filipów, Tadeusz Głąb, Piotr Kasperski, Kazimierz Kokoszka, Michał Kokoszka, Bogdan Konopnicki, Kamil Machała, Andrzej Malinowski, Janina Mamak, Andrzej Miazga, Jan Michalik, Krzysztof Obłoza, Maciej Obłoza, Zbigniew Rabeł, Jerzy Stepaniak, Tomasz Słysz, Mariusz Surmiak, Marek Szeliga.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP: Przewodnicząca Komisji- Agnieszka Zając ; Wiceprzewodniczący Komisji- Sylwester Nowosiad; Sekretarz Komisji- Aleksander Kasperski.

Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano następujących przedstawicieli: Tomasz Bury- Prezes Zarządu Gminnego; Damian Hejnosz- Komendant Gminny; Jan Telega- Sekretarz Zarządu Gminnego.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP zostali: Katarzyna Balawender, Tomasz Bury, Damian Hejnosz, Edward Kostecki, Wiesław Kubicki, Sylwia Mazurek, Andrzej Miazga, Maciej Obłoza, Mariusz Surmiak, Jan Telega.

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarzadu Gminnego ZOSP RP złożono podziękowania Dh Wiesławowi Kubickiemu. Swoją dwudziestoletnią działalność zakończył również Komendant Gminny Jan Michalik. W związku z zakończeniem swojej pracy w Zarządzie Gminnym i Gminnej Komisji Rewizyjnej złożono również podziękowania za dotychczasową działalność następującym Druhom: Stanisław Wlazło, Jan Świtalski, Bolesław Bluczak, Władysław Gąsior, Artur Czuba, Mirosław Jarosz, Andrzej Rut, Wiesław Stecko, Tadeusz Stęc, Stanisław Nowosiad, Henryk Węgrzyn, Janusz Czerwonka, Wojciech Nawolski.

Oficjalnego zamknięcia obrad Zjazdu dokonał nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh Tomasz Bury.

 

 

 

Udostępnij: