Aktualności


Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data:
Kategoria: Aktualności

Urząd Gminy Zarzecze informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1579)
ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego:

73 9106 0008 2002 0000 0794 0047

Udostępnij: