Aktualności


Zmiany w świadczeniu wychowawczym – 500+, od lipca świadczenie bez dochodu.

Data:
Kategoria: Aktualności

Od lipca br. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+  na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu na dochody rodziny. Dotychczas wskazane świadczenie przyznawano na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego. Z kolei na pierwsze dziecko, tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. Wnioski w oparciu o nowe zasady tj. już bez kryterium dochodowego, będzie można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r., z kolei w wersji elektronicznej nieco wcześniej, bo już od 1 lipca 2019 r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek w okresie lipiec–wrzesień 2019 r., świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast w razie złożenia wniosku po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za lipiec i sierpień.

Udostępnij: