Zarzecze » Gmina Zarzecze » Sołectwa » Żurawiczki

Żurawiczki

Wieś Żurawiczki (Żurowiczki), lokowana najprawdopodob­niej w XV wieku, podzielona jest na przysiółki: Żurawiczki, Kamienicę i Zalesie. Położona jest w dolinie Mleczki, około 5 km na południowy-wschód od Przeworska. Graniczy z Maćkówką od strony północnej, z Urzejowicami od strony zachod­niej, z Krzeczowicami i Łapajówką od strony południowej oraz z Ożańskiem od strony wschodniej. Niegdyś stanowiła własność tabularną hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego.Miejscowośc ma powierzchnię 855 ha. Oddalona jest o 5 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi 1273 osoby. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi znajdują się:

 • Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum),
 • Kościół Parafialny pw. M.B. Różańcowej,
 • Remiza OSP,
 • Zabytki: KAPLICZKA murowana z pocz. XX w., KAPLICZKA murowana z 1887 r., pozostałości zespołu folwarcznego (rządówka drewniana z 2 poł. XIX w oraz obora murowana z końca XIX w.).We wsi działa:

 • Koło Gospodyń Wiejskich,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Ludowy Klub Sportowy.


Wioskę reprezentują w Radzie Gminy Mariusz Pieniążek, Jan Lorenc i Mirosław Jarosz. Funkcję sołtysa pełni Andrzej Rut.

Skład Rady Sołeckiej:

 1. Andrzej Rut - Sołtys
 2. Stanisław Bieniasz
 3. Mirosław Jarosz
 4. Grzegorz Jucha
 5. Adam Kot
 6. Jan Lisztoń
 7. Jan Lorenc
 8. Lucyna Piątek
 9. Mariusz Pieniążek
 10. Leszek Poradowski
 11. Michał Szular

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek