Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze

Urodzony 11 kwietnia 1977 r. w Przeworsku. Absolwent Technikum Elektrycznego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

Ukończył studia wyższe na kierunku administracja na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. W latach 2000 – 2002 prowadził własną działalność gospodarczą.

Od 2002 roku pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biurze Powiatowym w Przeworsku. W latach 2007 – 2008 naczelnik, 2008 – 2011 zastępca kierownika, a od 2011 do 2016 kierownik Biura Powiatowego. W swojej pracy zaangażowany w pomoc rolnikom powiatu przeworskiego.

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji (lata 2014 – 2018). Członek Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

W latach 2016 – 2018 pracownik Podkarpackiej Izby Rolniczej na stanowisku starszy specjalista ds. administracyjno – biurowych i obsługi rad powiatowych.

Zainteresowania zawodowe skupia wokół polityki rolnej Unii Europejskiej. Z zamiłowania polityk, piłkarz i wędkarz. Żonaty, żona Alina, mają dwójkę dzieci: Klarę i Kacpra.