Pośród lasów, wzgórz i łąk, na terenie niegdyś królującej Puszczy Karpackiej, goszczącej w swych ostępach krocie potoków, stawów, cieków wodnych i rzek, w malowniczo ukształtowanej Kotlinie Sandomierskiej, rozciągającej się od podnóża Karpat, po wyżyny: Małopolską i Lubelsko-Lwowską, na pograniczu zagłębienia zwanego Rynną Podkarpacką, leży miejscowość Zarzecze, osadzona w XIV wieku na prawie wołoskim, niedługo później na prawie niemieckim. Lokowana w dolinie rzeki Mleczki Wschodniej (prawy dopływ Wisłoka), będącej w średniowieczu osią osadniczą wielu wsi, przy skrzyżowaniu traktów i gościńców łączących jaz Jarosławiem (przez Kisielów i Cieszacin), Przeworskiem (przez Maćkówkę), Kańczugą (przez Rożniatów) i Pruchnikiem (przez Pełnatycze).

Obecnie wieś, będąca siedzibą władz gminy, posiada dogodne połączenia drogowe z leżącym na wschód Jarosławiem (12 km) i na północny-zachód Przeworskiem (9 km).

Gmina graniczy od zachodu z Kańczugą, od północy z Przeworskiem, od wschodu z Jarosławiem, od południa z Pruchnikiem i od południowego wschodu z Roźwienicą.