Herbem Gminy Zarzecze są następujące symbole umieszczone na tarczy herbowej Pofalowany pas srebrny odwołuje się do nazwy gminy — Zarzecze oraz do przepływającej przez gminę rzeki Mleczki — dopływu Sanu.

Trzy srebrne wręby w pas są godłem w herbie Korczak, którym posługiwali się począwszy od średniowiecza, przedstawiciele licznych na tych terenach rodów rycerskich (szlacheckich) zaczynając na Janie Sieńko (2 poł. XIV wieku), jego potomków w XV i na początku XVI wieku: Siennowskich i Krzeszowskich, a następnie Gorajskich w XVII wieku, do czasów prawie nam współczesnych, czyli XIX i początków XX wieku, kiedy na tych terenach pojawili się Drohojewscy. Należy dodać, że Jan Sieńko był fundatorem kościoła rzymsko-katolickiego p.w. Wszystkich Świętych w Siennowie przed rokiem 1392.

Lilia podwójna srebrna spojona złotym pierścieniem odwołuje się do herbu rycerskiego Gozdawa, którym pieczętowały się na terenie obecnej gminy liczne rody rycerskie (szlacheckie) od pierwszej ćwierci XV wieku do początków XVI wieku, m.in.: Ramszowie — fundatorzy kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Zarzeczu i Dydyńscy (Dedeńscy) w końcu XVI i w 1 połowie XVII wieku.

Barwa zielona tarczy odwołuje się do barw ruchu ludowego silnego w powiecie przeworskim od końca XIX wieku do dnia dzisiejszego oraz rolniczego charakteru gminy.

HERALDYKA_GMINY_ZARZECZE.doc

Uchwala_o_symbolach_Gminy_Zarzecze.pdf