Związek Gmin Ziemi Przeworskiej

Inicjatywa zawiązania Związku Gmin Ziemi Przeworskiej narodziła się w 1999 roku. Statut Związku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 85 z 12 listopada 2001 roku poz. 1506.

Treśc statutu do pobrania tutaj

Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych w dniu 8 października 2001 roku pod pozycją 227.
Związek ma na celu wspieranie idei samorządu gminnego oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Ziemi Przeworskiej.

W skład Związku wchodzą:

 • Gmina Gać
 • Gmina i Miasto Kańczuga
 • Gmina Jawornik Polski
 • Gmina Przeworsk
 • Miasto i Gmina Sieniawa
 • Gmina Tryńcza
 • Gmina Zarzecze
 • Gmina Adamówka
 • Gmina Rokietnica
 • Gmina Roźwienica
 • Gmina Wiązownica

Organy Związku

 1. Zgromadzenie Związku
  Przewodniczący Zgromadzenia  – Grażyna Pieniążek
  Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia – Daniel Krawiec
 2. Zarząd Związku
  Przewodniczący Zarządu – Tomasz Bury
  Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Andrzej Żygadło
 3. Członkowie Zarządu
  • Tomasz Kotliński
  • Marian Ryznar
  • Jan Telega

Komisja rewizyjna

 1. Stanisław Petynia – Przewodniczący Komisji
 2. Tadeusz Gwóźdź
 3. Wiesław Karpiński
 4. Lesław Stańko
 5. Adam Woś