Nazwa instytucji Telefon
Centrum Kultury w Zarzeczu 16 640-15-14
Zespół Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych 16 640-15-15
Gospodarka odpadami, wodociagi, kanalizacja 16 640-15-70
Biblioteka Publiczna w Zarzeczu 16 640-25-17
Hala sportowa w Zarzeczu 16 640-15-20
Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Zarzeczu 16 640-15-86
SP Maćkówka im. Św. Królowej Jadwigi 16 648-75-78
SP Siennów im. Marii Konopnickiej 16 640-19-12
SP w Żurawiczkach im. Św. Brata Alberta 16 640-19-56
ZS Zarzecze im. Wincentego Witosa 16 640-19-82
Parafia rzymskokatolicka Siennów 16 640-15-76
Parafia rzymskokatolicka Żurawiczki 16 640-19-72
Parafia rzymskokatolicka Pełnatycze 16 640-18-35
Parafia rzymskokatolicka Zarzecze 16 640-15-23
BaMal Pełnatycze 16 640-15-77
GPR Zarzecze 16 640-15-96
Sklep papierniczy „Bajka” Zarzecze 16 640-13-90
Komenda Wojewódzka Policji 17 858-29-00
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku 16 641-23-99
Komisariat Policji w Kańczudze 16 642-38-07
Sąd Rejonowy Przeworsk 16 648-74-68
ZUS Przeworsk 16 649-12-00
KRUS Oddział Regionalny Przeworsk 16 648-81-32
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przeworsk 16 648-79-61
PZU Przeworsk 16 648-74-84
ZOZ Przeworsk 16 649-15-00
Ośrodek Zdrowia Zarzecze 16 640-15-21
Ośrodek Zdrowia Żurawiczki 16 640-19-63
Bank Spółdzielczy Jarosław

Oddział Zarzecze

16 621-21-91

16 640-11-19

Bank Spółdzielczy Przeworsk

Oddział Zarzecze

16 648-74-50

16 640-15-80

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 16 648-70-09
Powiatowy Zarząd Dróg 16 648-76-50
Przeworska Gospodarka Komunalna 16 648-82-36
Zakład Gazowniczy Jarosław 16 621-58-61
Spółdzielnia Mieszkaniowa Zarzecze 16 640-15-22