Gminna Strażacka Orkiestra Dęta w Zarzeczu powstała w 2002 r. z inicjatywy Wójta oraz Sekretarza Gminy Zarzecze na podwalinach Orkiestry Strażackiej z Siennowa oraz Orkiestry Dętej przy „Cukrowni Przeworsk”. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Tadeusz Dobrowolski, od 2003 r. do 2011r. Andrzej Olchawa, natomiast od 2011r. Krzysztof Obłoza. Kierownikiem orkiestry jest Tadeusz Kiełbowicz – Sekretarz Gminy.

Instytucją patronującą  jest   Centrum Kultury w Zarzeczu. Pod szyldem orkiestry ćwiczą i występują grupy taneczne dziewcząt

Orkiestra obsługuje wiele imprez i uroczystości odbywających się  zarówno na terenie Gminy Zarzecze, jak i w obrębie gmin sąsiednich.  Są to uroczystości strażackie, gminne, kościelne, sportowe i szkolne, a także imprezy na terenie sąsiednich powiatów.

Od początku powstania orkiestra wzięła udział w przeglądach orkiestr dętych:

  • VIII Ogólnopolski Turniej Orkiestr Dętych w Kolbuszowej
  • III Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Horyńcu
  • IV Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Żurawicy
  • Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Tryńczy
  • XIX Regionalny Przegląd Orkiestr OSP w Krynicy Zdrój
  • Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr w Cieszanowie
  • Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr – Iwonicz-Zdrój
  • Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Brzozowie

Skład orkiestry obejmuje obecnie 35 osób, w tym zespół taneczny mażoretek. Znaczną część składu orkiestry, który podlega częstym zmianom, obecnie stanowi młodzież.