Gmina Zarzecze jest gminą wiejską. Położona jest w środkowej części województwa podkarpackiego w granicach powiatu przeworskiego.

Sąsiaduje od zachodu z Gminą Kańczuga, od północy Przeworsk, Pawłosiów i Roźwienica od wschodu oraz Gminą Pruchnik od południa. Zarzecze jest oddalone o 50 km od Rzeszowa (stolicy województwa), 9 km od Przeworska (siedziby powiatu) i 12 km od Jarosławia.
Siedzibą władz gminy jest wieś Zarzecze położona w środkowej części gminy Zarzecze.

Ukształtowanie granic obrazuje poniższa mapa.