Wykaz szkół prowadzonych przez Gminę Zarzecze

 

 

Zespół Szkół w Zarzeczu 37-205 Zarzecze 9a

Dyrektor: Krzysztof Majkowski

Tel. 16 640 15 86

e-mail: sp_zarzecze@interia.eu

http://www.zszarzecze.pl/

 

Publiczne Przedszkole, 37-205 Zarzecze 1

Dyrektor: Krzysztof Majkowski

Tel. 16 640 15 86

 

 

Szkoła Filialna im. Orła Białego w Pełnatyczach, 37-205 Zarzecze

Dyrektor: Krzysztof Majkowski

Kierownik: Janina Mamak

Tel. 16  640 14 92

 

Szkoła Filialna im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie, 37-205 Zarzecze

Dyrektor: Krzysztof Majkowski

Kierownik: Anna Polit

Tel. 16 640 10 55

(strona archiwalna) http://www.sprozniatow.c0.pl/

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie, 37-205 Zarzecze

Dyrektor: Anna Zając

Tel. 16 640 19 12

e-mail: azajac15@wp.pl

http://www.siennowsp.host247.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce, 37-200 Przeworsk

Dyrektor: Maria Sopel

Tel. 16 648 75 78

e-mail: maria-sopel@wp.pl

http://www.mm.pl/~sp-mackowka/

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, 37-200 Przeworsk

Dyrektor: Monika Sosnowska

Tel. 16 640 19 56

e-mail: sekretariat-ba@wp.pl

http://zs-zurawiczki.strefa.pl

 

 

WYKAZ ILOŚCI UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH SZKOLNYCH