Aktualności


VI Zjazd delegatów Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Data:
Kategoria: Aktualności
W dniu 19 września w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci odbył się VI Zjazd delegatów Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
Zjazd poprzedziła uroczysta Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Prałata Mieczysława Rusina – Kapelana Strażaków Archidiecezji Przemyskiej oraz Ks. Jakub Sieniawskiego – Kapelana Strażaków Powiatu Przeworskiego. Podczas Mszy św. poświęcony został Sztandar ufundowany przez Społeczeństwo Powiatu Przeworskiego. Przedstawiciele Fundatorów Sztandaru w osobach: Pani Lucyna Rybak – Dyrektor Oddziału Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie Pan Andrzej Kubik – Prezes Zarządu GPR Guma i Plastik w Zarzeczu oraz Dh Andrzej Filar przekazali ufundowany Sztandar Dh Franciszkowi Augustynowi – Członkowi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, który wręczył go Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wiesławowi Kubickiemu.
Za wieloletnią ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej zostały przyznane odznaczenia PAŃSTWOWE, RESORTOWE I KORPORACYJNE dla druhów OSP z terenu powiatu przeworskiego.
Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Druh Tadeusz Jakubiec
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Druh Janusz Flak
Druh Jacek Kud
Druh Jan Michalik
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Druh Robert Brzyski
Druh Eryk Ceglak
Druh Artur Gmyrek
Druh Artur Ilasz
Druh Daniel Krawiec
Druh Stanisław Lasek
Druh Krzysztof Machała
Druh Stanisław Petynia
Druh Zdzisław Sęk
Druh Ryszard Wroński
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonała Wicewojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka.
Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:
Robert Ryzner – Srebrna
Marian Ceglak – Brązowa – pośmiertnie
Leszek Flak- Brązowa
Jan Michalik – Brązowa
Tadeusz Stącel- Brązowa
Paweł Wajhajmer – Brązowa
W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu dekoracji dokonał Nadbrygadier Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Złoty Znak Związku otrzymali:
Druh Andrzej Filar
Druh Stanisław Wlazło
Druh Paweł Wajhajmer
Druh Kud Jacek
Druh Leszek Flak
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadano Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dla:
Druha Tadeusza Nowaka
Druha Tadeusza Stęca
Druha Staniaława Wilka
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podkarpackiego odznaczono Odznaką Honorową Strażacka Gwiazda Podkarpacia:
Druha Wiesław Kubickiego
Druha Stanisław Kłosa
Druha Dariusz Homę
Druha Jan Telegę
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podkarpackiego nadano Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla:
Pani Lucyny Rybak
Pana Andrzeja Kubika
Wręczenia odznaczeń związkowych dokonał Dh Franciszek Augustyn – Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
W drugiej części spotkania dh Wiesław Kubicki rozpoczął VI Zjazd delegatów Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. W zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli Prezesi wszystkich jednostek OSP z terenu Powiatu Przeworskiego oraz zaproszeni goście. Przewodniczącym Zjazdu wybrano dh Dariusza Homę. Podczas Zjazdu nadano ustępującemu Prezesowi Wiesławowi Kubickiemu tytuł Prezesa Honorowego oraz wybrano nowe władze. Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes – Paweł Wajhajmer
Wiceprezes – Andrzej Żygadło
Wiceprezes – Eryk Ceglak
Sekretarz – Krzysztof Machała
Skarbnik – Leszek Flak
Członek prezydium – Starosta Przeworski Bogusław Urban
Członek prezydium – Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Marcin Lachnik
Członek zarządu – bryg. Dariusz Homa – Dowódca JRG PSP Przeworsk
Członek zarządu – Robert Brzyski
Członek zarządu – Zdzisław Sęk
Członek zarządu – Antoni Pawełek
Członek zarządu – Stanisław Petynia
Członek zarządu – Robert Ryzner
Członek zarządu – Tomasz Baran
Członek zarządu – Ryszard Wroński
Członek zarządu – Jan Wilk
Członek zarządu – Bogdan Głąb
Członek zarządu – Daniel Krawiec
Członek zarządu – Adam Woś
Członek zarządu – Barbara Matyja
Członek zarządu – Ryszard Jędruch
Członek zarządu – Tomasz Bury
Członek zarządu – Damian Hejnosz
Członek zarządu – Jan Telega
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Nowak
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Kłos
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Artur Gmyrek
Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego zostali
Dh Paweł Wajhajmer
Dh Andrzej Żygadło
Dh Eryk Ceglak
Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został dh Paweł Wajhajmer.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP Gać im. Dha Stanisława Zająca działająca przy GOK GAĆ pod batutą Kapelmistrza dha Stanisława Zająca posiadająca w swoim dorobku ponad 800 występów na arenie krajowej, jak również koncerty poza granicami kraju.
Udostępnij: