miejsce załatwienia sprawy – Urząd Gminy Zarzecze
– Ewidencja  Ludności 
– tel.: (16) 640-15-29,  e-mail: ug.zarzecze@post.pl
– godz. przyjęć: od 7.00 do 15.00 – od poniedziałku do piątku
wymagane dokumenty • Dla dziecka:
– dowód osobisty jednego z rodziców lub inny dokument ze
zdjęciem potwierdzający tożsamość
– odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
• Dla osoby dorosłej:
– dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość
– odpis skrócony aktu urodzenia
opłaty bez opłat
czas załatwienia sprawy ok. 6 tygodni od daty zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego lub złożenia wniosku o nadanie lub zmianę numeru PESEL
sposób załatwienia sprawy – wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL
tryb odwoławczy —-
inne informacje o zmianę numeru PESEL mogą występować osoby, którym
nadano błędny numer PESEL
podstawa prawna art.31a-c ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)