Aktualności


DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA OSP ZARZECZE, OSP MAĆKÓWKA, OSP ŁAPAJÓWKA

Data:
Kategoria: Aktualności

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Zarzecza, Łapajówki oraz Maćkówki otrzymały dodatkowe środki z budżetu Państwa na modernizację jednostek oraz zakup wyposażenia.

W 2020 roku jednostkom OSP z terenu Gminy Zarzecze przydzielono następujące dotacje z budżetu państwa:

– OSP Zarzecze – ze środków dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na remont pomieszczeń garażowych remizy – kwota dotacji – 15.000,- zł, wkład Gminy Zarzecze – 7 000,-zł , łączny koszt remontu 22.000,- zł. Środki zostaną wykorzystane na malowanie i remont posadzki w starej części garażu.

– OSP Zarzecze – ze środków dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na zakup sprzętu i wyposażenia – kwota dotacji 3 000,- zł, wkład Gminy Zarzecze – 520,- zł , łączny koszt dotacji 3.520 zł. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego.

– OSP Łapajówka – ze środków dla jednostek nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na zakup sprzętu i wyposażenia – kota dotacji 5 753,- zł , wkład Gminy Zarzecze 1 252 zł , łączna wartość dotacji 7 005,- zł. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup motopompy szlamowej (do wody brudnej) i wyposażenia osobistego i ochronnego.

– OSP Maćkówka – ze środków dla jednostek nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na remont pomieszczeń garażowych remizy – kwota dotacji PSP – 7 000,- , wkład własny Gminy Zarzecze – 4 400,- zł, łączna wartość dotacji 11 400,- zł. Środki zostaną wykorzystane na malowanie i remont posadzki garażu.

Zarówno dotacje z budżetu państwa jak i środki własne gminy zostaną przekazane na konta poszczególnych jednostek OSP w formie dotacji.

Udostępnij: