Aktualności


DZIAŁANIA PROWADZONE NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY.

Data:
Kategoria: Aktualności
Gmina Zarzecze przy współpracy z organizacjami prowadzi różne akcje pomocowe na rzecz Obywateli Ukrainy:
 •  Zbiórki darów oraz pożywienia, które prowadzone były w szkołach, Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu oraz remizach OSP,
 •  Środowiskowy Dom Samopomocy przygotowywał posiłki w postaci kanapek, które następnie pracownik gminy przewoził w wyznaczone miejsca
 •  Uczestniczyliśmy wspólnie z Pracownikami w spotkaniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz w wideokonferencjach dotyczących organizacji pomocy dla uchodźców,
 •  Przebywający na terenie naszej gminy uchodźcy mogli skorzystać z pomocy w postaci żywności długoterminowej, ubrań, środków higieny osobistej i środków czystości. Dary ze zbiórki pochodziły z Austrii i złożone zostały na obiektach Remizy OSP Siennów
 •  Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Wolontariuszami, Pracownicy Urzędu Gminy oraz Strażacy OSP uczestniczyli w kilkunastogodzinnych dyżurach pomagając m.in. w przygotowywaniu posiłków, organizacji transportu, pomoc w poruszaniu się obywatelom Ukrainy i wiele innych,
 •  Urząd Gminy Zarzecze przyjmuje wnioski o nadanie numeru PESEL, o świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy oraz o refinansowanie kosztów pobytu dla Polaków, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
 •  Prowadzona jest pomoc uczniom z Ukrainy, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu,
 •  W miejscowości Siennów działające organizacje i stowarzyszenia połączyły siły i zorganizowali zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na mieszkańców Ukrainy,
 • Organizację pozarządowe z terenu gminy prowadzą różnego rodzaju akcje pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc:
 • Organizacjom pozarządowym,
 • Ochotniczym Strażom Pożarnym,
 • Kołom Gospodyń Wiejskich,
 • Klubom Sportowym,
 • Radnym Gminy Zarzecze oraz Sołtysom wraz z Radami Sołeckimi,
 • Pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek podległych,
 • Szkołom
 • Pani Paulinie Jarzmik, Grzegorzowi i Annie Cielec – koordynatorom zbiórek z Austrii,
 • Danucie Nowosiad – Magnolia Kisielów,
 • Wszystkim tym, którzy dokładają ,,cegiełkę” pomocy,
DOBRO WRACA !
Udostępnij: