Wieś położona na obszarach równinnych, około 14 km od Jarosławia, przy trasie Jarosław-Kańczuga, gdzie wysokość terenu dochodzi do 247 m n.p.m.

Graniczy od północy z Żurawiczkami, od wschodu z Zarzeczem, od południa z Rożniatowem i od zachodu z Urzejowicami. Lokowana na terenach podmokłych, sąsiadujących z Mleczką i jej zarzeckim ramieniem, nad którym znajdują się stare okopy tatarskie.

Należała do hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego oraz podlegała pod parafię rzymskokatolicką w Zarzeczu.

Miejscowość ma powierzchnię 255 ha. Oddalona jest o 1 km od siedziby gminy i 10 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi 319 osób.
Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

Zabytki:

KAPLICZKA murowana z końca XIX w.

We wsi działa:

Koło Gospodyń Wiejskich,
Ochotnicza Straż Pożarna

Wioskę reprezentuje w Radzie Gminy Grzegorz Magoń. Funkcję sołtysa pełni Sylwester Nowosiad.

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Sylwester Nowosiad – Sołtys

Kapliczka