Według dykcjonarza Siarczyńskiego, jej właściwą nazwą jest Maszkowska Wola. Położona 3 km na południowy- wschód od Przeworska, graniczy z Żurawiczkami od południa, z Urzejowicami od zachodu i z Przeworskiem od północy. Należy do pa­rafii rzymskokatolickiej w Przeworsku. W XIX wieku zamiesz­kana była przez około 500 osób i należała do przeworskiej ordy­nacji ks. Lubomirskich. Położona na obszarach składających się z gleby glinkowatej, bardzo urodzajnej, otoczona soczystymi i bujnymi łąkami.

Miejscowośc ma powierzchnię 515 ha. Oddalona jest o 6 km od siedziby gminy i 3 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi 825 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi znajdują się:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Remiza OSP.

Zabytki:

  • KAPLICZKA przy drodze Przeworsk-Zarzecze, murowana z 1901 r.
  • SZKOŁA murowana z 1910 r.
  • RZĄDCÓWKA murowana z końca XIX w.

We wsi działa:

  • Koło Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicza Straż Pożarna,
  • Ludowy Klub Sportowy.

Wioskę reprezentują w Radzie Gminy Wiktor Koba i Andrzej Jakielaszek.
Funkcję sołtysa pełni Piotr Szklarz.

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Piotr Szklarz – Sołtys