Początkowo zwane Pemiatycze (forma ruska), należące do parafii rzymskokatolickiej w Siennowie. Oddalone około 12 km od Jarosławia. Graniczy z Rożniatowem i Siennowem od zachodu, z Cząstkowicami od południa, z Wolą Roźwienicką od wschodu i z Zarzeczem od północy. Wieś ciągnie się od południa ku północy, na lewym brzegu Cietrzewi (dopływ Pruchnika), 208 m n.p.m. Niegdyś należała do hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego.

Miejscowośc ma powierzchnię 564 ha. Oddalona jest o 10 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi 701 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi znajdują się:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Kościół Parafialny pw. Ofiarowania NMP,
 • Remiza OSP.

Zabytki: 

 • ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. OFIAROWANIA NMP: kościół (użytkowany jako cerkiew gr.-kat. 1921-1944), murowany z 1789 r., przebudowany w 1900 r.,  dzwonnica murowana z 1789 r. częściowo przebudowana w 1900 r., plebania murowana z ok. poł. XIX w., nadbudowana w XX w.,  brama murowana z końca XIX w.,
 • KAPLICZKA obok domu nr 52, murowana z 1898 r.,
 • MŁYN WODNY, wł. Piotr Malinowski, murowano – drewniany z XIX / XX w., remontowany w latach 1996-1997.

We wsi działa m.in.:

 • Koło Gospodyń Wiejskich,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,

Wioskę reprezentuje w Radzie Gminy Mateusz Cielęcy. Funkcję sołtysa pełni Aleksander Kasperski.

Skład Rady Sołeckiej:

 1. Aleksander Kasperski – Sołtys
 2. Mateusz Cielęcy
 3. Dariusz Dziedzic
 4. Iwona Lenar
 5. Janusz Pieniążek
 6. Piotr Pilch
 7. Adam Przybylski
 8. Andrzej Rojek
 9. Dorota Szeliga
 10. Jan Świtalski
 11. Piotr Zając