Miejscowość położona w urodzajnej równinie, 225 m n.p.m., przy starym gościńcu z Jarosławia do Kańczugi.

Graniczy z Krzeczowicami od zachodu, z Siennowem i Czudowicami od południa, z Pełnatyczami od wschodu oraz z Zarzeczem i Łapajówką od północy. Podlega pod parafię rzymskokatolicką w Zarzeczu.

Miejscowość ma powierzchnię 573 ha. Oddalona jest o  10 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi wynosi 693 osób.
Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi znajdują się:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Remiza OSP.

We wsi działa:

  • Koło Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicza Straż Pożarna.

Wioskę reprezentuje w Radzie Gminy Jakub Kozio. Funkcję sołtysa pełni Maria Chudy.

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Maria Chudy – Sołtys

Cmentarz_greckokatolicki_przycerkiewny_w_Rozniatowie.pdf