Siennów jest malowniczą miejscowością położoną w po­łudniowej części gminy Zarzecze, gdzie panujący mikroklimat stworzył dogodne warunki do rozwoju sadownictwa, co jego mieszkańcy skwapliwie wykorzystali.

Najstarszy dokument, świadczący o istnieniu miejscowo­ści, pochodzi z 1443 roku, mimo iż osada istniała dużo wcze­śniej. Jej pierwszym właścicielem był Jan Sienko, kasztelan lwow­ski. Zapiski kościelne wspominają o zaginionym akcie funda­cyjnym kościoła w Siennowie z roku 1392.

Historia Siennowa nierozerwalnie związana jest z dworem, kościołem i szkołą. Stary drewniany dwór, zwany zamczyskiem spłonął podczas najazdu Tatarów w 1524 roku. Nowy zespół par­kowo-dworski powstał w roku 1676, za sprawą Marii Ożarowskiej. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie pozostałości fortyfikacji ziemskich, murowana oficyna oraz park założony w 1819 roku, zawierający niewiadomego pochodzenia nasyp ziemny (150 m długości), ciągnący się prostopadle w stronę dworu. Podanie ludowe mówi o białej damie, przechadzającej się w księżycowe noce po jego krańcach porosłych dębami.

Najstarszą budowlą Siennowa jest wspomniany XIV wiecz­ny drewniany kościółek, pokryty gontem, z przylegającą doń murowaną zakrystią. Pod nią znajdują się krypty kryjące szcząt­ki dobroczyńców kościoła, których w ciągu wieków zapewne było wielu. Feralny huragan, który przeszedł nad Siennowem w sierpniu 1999 roku, doprowadził do zniszczenia świątyni, którą odbudowano wspólnym wysiłkiem w ciągu czterech miesięcy.

Miejscowośc ma powierzchnię 900 ha. Oddalona jest o 4 km od siedziby gminy i 13 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi wynosi 1114 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi znajdują się:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Kościół Parafialny p.w. Wszystkich Świętych,
  • Remiza OSP.

We wsi działa:

  • Koło Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicza Straż Pożarna,
  • Ludowy Klub Sportowy.

Wioskę reprezentują w Radzie Gminy Małgorzata Byrwa i Grzegorz Cielec.

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Stanisław Sosnowski – Sołtys

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Siennowie