Wieś lokowana najprawdopodob­niej w XV wieku. Graniczy z Maćkówką od strony północnej, z Żurawiczkami od strony zachod­niej, Zarzeczem od strony południowej oraz z Ożańskiem od strony wschodniej. Niegdyś stanowiła własność tabularną hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego.

Miejscowośc ma powierzchnię 333 ha. Oddalona jest o 3 km od siedziby gminy i 6 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi wynosi 411 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi działa:

  • Koło Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicza Straż Pożarna.

Wioskę reprezentuje w Radzie Gminy Andrzej Machaj. Funkcję sołtysa pełni Halina Płocica.

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Halina Płocica – Sołtys