Wieś Żurawiczki (Żurowiczki), lokowana najprawdopodob­niej w XV wieku, podzielona jest na przysiółki: Żurawiczki, Kamienicę i Zalesie. Położona jest w dolinie Mleczki, około 5 km na południowy-wschód od Przeworska. Graniczy z Maćkówką od strony północnej, z Urzejowicami od strony zachod­niej, z Krzeczowicami i Łapajówką od strony południowej oraz z Ożańskiem od strony wschodniej. Niegdyś stanowiła własność tabularną hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego.Miejscowośc ma powierzchnię 855 ha. Oddalona jest o 5 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi 1273 osoby. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi znajdują się:

  • Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum),
  • Kościół Parafialny pw. M.B. Różańcowej,
  • Remiza OSP,
  • Zabytki: KAPLICZKA murowana z pocz. XX w., KAPLICZKA murowana z 1887 r., pozostałości zespołu folwarcznego (rządówka drewniana z 2 poł. XIX w oraz obora murowana z końca XIX w.).

We wsi działa:

  • Koło Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicza Straż Pożarna,
  • Ludowy Klub Sportowy.

Wioskę reprezentują w Radzie Gminy: Grzegorz Trelka, Krzysztof Szabowski i Piotr Siupik. Funkcję sołtysa pełni Andrzej Rut.

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Andrzej Rut – Sołtys