Aktualności


Gminne obchody Dnia Strażaka 2022

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 29 maja br. w Zalesiu obchodzono Gminną  Uroczystość  Dnia Strażaka połączoną z przekazaniem do użytku po modernizacji remizy OSP. Obchody rozpoczęła  Msza Święta koncelebrowana przez Kapelana Powiatowego Strażaków Ks. Jakuba Sieniawskiego; Gwardiana  Klasztoru , Proboszcza Parafii OO. Bernardynów w Przeworsku O. Erwina Ceklarza oraz Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Żurawiczkach O. Gwardiana Eugeniusza Kaczora.

Druga część  to uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dni Ochrony Przeciwpożarowej i Dnia Strażaka, która rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie Danielowi  Dryniakowi przez Zastępcę Komendanta Gminnego Andrzeja Szczepańskiego.  Następnie symboliczny przegląd pododdziałów.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury. W swoim przemówieniu nawiązał do zakończonego w br. remontu i modernizacji remizy OSP w Zalesiu, który został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu Gminy. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 250 000 zł. Wójt podkreślił bardzo ważną funkcję Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym społeczeństwie. Podziękował strażakom za ich codzienną służbę i wysiłek.

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt; Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w  Warszawie Wiesław Kubicki, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba; Wicestarosta Przeworski Jacek Kierepka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele władz Powiatu Przeworskiego, władze samorządowe Gminy Zarzecze, dyrektorzy szkół oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek Gminy  Zarzecze, Sołtysi z terenu Gminy Zarzecze.

Na zakończenie uroczystości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi  i oddanie  zmodernizowanej po remoncie  remizy mieszkańcom Zalesia.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości  na boisku sportowym obok Środowiskowego Domu Samopomocy odbył się piknik rodzinny, który obejmował wiele atrakcji m.in. pokaz strażacki, dmuchane zjeżdżalnie, gry i zabawy.

Pełna galeria zdjęć- kliknij tutaj

Udostępnij: