Aktualności


GMINNY KONKURS PATRIOTYCZNY PT. :„OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE”

Data:
Kategoria: Aktualności

GMINNY KONKURS PATRIOTYCZNY :„OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE”

REGULAMIN:

Organizator:

Centrum Kultury w Zarzeczu

Cele konkursu:

 • wzmacnianie postaw patriotycznych,
 • popularyzacja poezji, pieśni i piosenek patriotycznych wśród dzieci
  i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • promowanie młodych talentów.

 

 • Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:
 • poezji patriotycznej,
 • pieśni i piosence patriotycznej
 • praca plastyczna

 

Termin i miejsce przesłuchań w kat. piosenki i recytacji:

Zabytkowy Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu, 6 listopada 2020r.  godz. 10:00 Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną każdy uczestnik będzie miał wyznaczoną godzinę swojego występu.

 

 • Zasady uczestnictwa w konkursie w kat. piosenki i recytacji:
 • W konkursie mogą brać udział soliści i recytatorzy, którzy zaprezentują się
  w trzech kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 • II kategoria – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
 • III kategoria – uczniowie klasy VII ,VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół średnich

W kategorii poezji patriotycznej:

– każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce        patriotycznej,

– możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem itp.

W kategorii pieśni i piosenki patriotycznej:

– każdy uczestnik (solista) przygotowuje 1 utwór o tematyce patriotycznej,

– każdy uczestnik zapewnia sobie akompaniament (podkład muzyczny  zarejestrowany na nośniku lub 1 – osobowy akompaniament, np. gitara, skrzypce, flet, akordeon itp.).

 • Powołana komisja artystyczna oceniać będzie:
 • opanowanie tekstu
 • walory głosowe
 • interpretację utworu
 • dobór repertuaru o wskazanej wyżej tematyce
 • ogólny wyraz artystyczny

 

 • Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia,
 • Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą

 

 • Zgłoszenia na Karcie Zgłoszenia oraz podkłady muzyczne prezentowanych utworów należy dostarczyć do Centrum Kultury w Zarzeczu (Pałac Dzieduszyckich) do dnia: 11.2020 r.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie w kat.: praca plastyczna:

 1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

        -I kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych

      – II kategoria – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

      – III kategoria – uczniowie  klasy VII ,VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół średnich.

 

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – prace powinny przedstawiać samodzielną interpretację dotyczącą rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny itp.
 • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ołówe
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 • Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 • Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. na adres Centrum Kultury w Zarzeczu, lub powinny być osobiście dostarczone na siedziby Centrum Kultury
 • Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, dołączone do regulaminu.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe
 • O terminie i sposobie rozdania nagród laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora

Formularze niezbędne do uczestnictwa w konkursie- pobierz

 

Udostępnij: