Aktualności


INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW PSZENICY, ŻYTA, JĘCZMIENIA, PSZENŻYTA LUB MIESZANEK ZBOŻOWYCH

Data:
Kategoria: Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z §13zzo rozporządzenia Rady ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa (Dz.U. poz.187 z późn. zm) uruchomiona została pomoc dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w od 1 stycznia 2024r. do 31 maja 2024r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

Termin trwającego naboru do dnia 5 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https//www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jexczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych

 

Do pobrania:

pismo z PUW

Udostępnij: