Aktualności


INFORMACJA O II NABORZE WNIOSKÓW O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Data:
Kategoria: Aktualności

Informujemy mieszkańców Gminy Zarzecze, którzy są zainteresowani nabyciem węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych o możliwości złożenia wniosku w okresie do 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r.

Przypominamy, że gospodarstwo domowe, które nie wykorzystało całego limitu do 31.12.2022 r. może wykorzystać pozostałą część limitu w 2023 roku.

Transport węgla będzie się odbywał zgodnie ze złożonymi wnioskami i dokonanymi wpłatami w miarę dostępności   sortymentu węgla.

Wnioski można składać:

  • Osobiście w urzędzie Gminy zarzecze, pokój nr 6 (w godzinach pracy urzędu)
  • Pocztą na adres Urzędu Gminy zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
  • Przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 

Udostępnij: