Zespół Śpiewaczy powstał w 2005 r. po gminnych dożynkach, które organizowała wieś Łapajówka. Zafascynowani pieśniami i tańcami regionu rzeszowskiego postanowili dalej kultywować tradycję śpiewania i tańczenia. Zespół w 8–osobowym składzie: Alicja Domka, Justyna Cielecka, Kinga Sekreta, Justyna Pasterska, Elżbieta Kuźma, Katarzyna Bogacz, Agnieszka Granda, Tomasz Świtalski występował w przeglądach i konkursach, gdzie kierownikiem była Justyna Cielecka. Po roku czasu, do zespołu doszedł Adam Świtalski, który przygrywa zespołowi na akordeonie, do dzisiaj. W 2007 roku zespół powiększył się o chłopców, którzy śpiewali pieśni zwyczajowe i obrzędowe oraz tańczyli tańce ludowe: Grzegorz Kuras, Adrian Pasterski, Leszek Cząstka,  Damian Stanowski, Krzysztof Sznajder, Damian Kuras, Tomasz Świtalski, Leszek Cząstka. Do zespołu przybyli instrumentaliści: gitarzysta, perkusista i trębacz. Zespół zaczął śpiewać pieśni biesiadne przy akompaniamencie swojego zespołu.  Międzyczasie zespół zmienił swój skład, a kierownikiem został Adam Świtalski. Zespół posiada stroje ludowe: zapaski, bluzki i spódnice  zakupili za wypracowane pieniądze z nagród, gorsety i korale kupił Podkarpacki Urząd Marszałkowski, a buty ludowe Centrum Kultury w Zarzeczu. Zespół podlega merytorycznie pod Centrum Kultury w Zarzeczu, która to instytucja organizuje repertuar oraz wyjazdy na przeglądy i konkursy.

Obecny skład zespołu:

Adam Świtalski – kierownik zespołu,
Tomasz Świtalski (trąbka),
Kamil Szałaj (perkusja),
Wiesław Kuźma (gitara),
Elżbieta Kuźma,
Katarzyna Bogacz,
Justyna Granda,
Agnieszka Granda,
Justyna Cielecka,
Paulina Szczepańska,
Justyna Pasterska,
Karolina Szałaj,
Natalia Kuras,
Karolina Sokołowska

Najważniejsze występy zespołu i otrzymane nagrody:

2006 r. – wyróżnienie – Przegląd Zespołów Śpiewaczych /konkurs „Duży-Mały”/ Kańczuga

2008 r. – I miejsce – „Godni czas” Centrum Kulturalne Przemyśl /Grupa kolędnicza/

2008 r. – III miejsce – Przegląd Kolęd i Pastorałek Pawłosiów

2008 r. – III miejsce – Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy Tryńcza

2008 r. – wyróżnienie – Biesiada nad Wyczawą Wiązownica /za piosenkę o tematyce kulinarnej/

2009 r. – wyróżnienie – Przegląd Kolęd i Pastorałek Pawłosiów

2009 r.  – wyróżnienie – Regionalny Przegląd Tańca Ludowego „Gacok” w Gaci

2009 r. – wyróżnienie – Festyn pod Platanem Zarzecze

2009 r. – nagroda publiczności – Festyn pod platanem Zarzecze

2010 r. – wyróżnienie – Przegląd Kolęd i Pastorałek Pawłosiów

2010 r. –  wyróżnienie – Festyn pod Platanem Zarzecze

2011 r. – II miejsce – Festyn pod Platanem Zarzecze

2012 r. – wyróżnienie – Przegląd Kolęd i Pastorałek Pawłosiów

2012 r. – II miejsce – Festyn pod Platanem Zarzecze

2015 r. – Przegląd Kolęd i Pastorałek   Pawłosiów   11.01.2015 r. – Wyróżnienie

2015 r. – Festyn Pod Platanem  Zarzecze   14.06.2015 r. – Wyróżnienie