Zespół Śpiewaczy z Maćkówki powstał w marcu 2005 roku. Kierownikiem zespołu została pani Maria Granda, a grupa śpiewacza liczyła 7 osób. Próby odbywały się w remizie OSP. Po kilku latach odeszło kilka członkiń, ale przybyły nowe. Obecnie zespół występuje w składzie: Maria Granda, Elżbieta Kucza, Zofia Kowal, Teresa Żołyniak, Wiesława Tenczar, Joanna Maślanka, Ewa Maślanka, Anna Zamorska, Maria Binczak, Paulina Kucza, Joanna Jamroży, Halina Przewrocka, Krystyna Krzanowska. Próby odbywają się w prywatnym domu Pani Marii Grandy co najmniej raz w tygodniu. Zespół posiada kompletne stroje ludowe zgodne z tradycją regionu. Gorsety zakupiły za własne pieniądze a pozostałe elementy strojów zakupiło Centrum Kultury w Zarzeczu. Przez wiele lat, członkinie wykonywały wieńce dożynkowe, które zdobywały nagrody i wyróżnienia na Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim. Zespół posiada w swoim repertuarze pieśni zwyczajowe i obrzędowe, kościelne, biesiadne, kolędy i pastorałki, pieśni związane z kalendarzem liturgicznym, ballady, pieśni miłosne i przygodowe. Opiekę merytoryczną, repertuarową oraz wszystkie wyjazdy organizuje Centrum kultury w Zarzeczu.

Nagrodzone występy zespołu:

2005 rok – Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – wyróżnienie

2006 rok – Biesiada nad Wyczawą- Wiązownica – II miejsce

2007 rok – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów –   II miejsce

2008 rok – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – II miejsce

2008 rok – Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – III miejsce

2009 rok – Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych – Kańczuga – wyróżnienie

2009 rok – Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy – Tryńcza – wyróżnienie

2009 rok – Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – wyróżnienie

2010 rok – Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – III miejsce

2010 rok – Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy – Tryńcza – III miejsce

2011 rok – Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy – Tryńcza – III miejsce

2011 rok – Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – III miejsce

2012 rok – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – III miejsce

2012 rok – Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych – Kańczuga – III miejsce

2012 rok – Biesiada nad Wyczawą – Nielepkowice – I miejsce

2013 rok –  „Kolędy i Pastorałki” XIV Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych, 13. 01. 2013 r. Pawłosiów – II Nagroda

2013 rok – Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – eliminacje do 47. OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą, 19. 05. 2013 r. Nienadowa – III Nagroda

2013 rok – „Festyn pod Platanem” XV Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych pieśni zwyczajowe
i obrzędowe, 9. 06. 2013 r. Zarzecze – Wyróżnienie

2013 rok – „I Biesiada nad Morawskim Łęgiem” prezentacja tradycyjnych potraw wiejskich, 6. 10. 2013 r. Morawsko – Wyróżnienie

2014 rok – „Kolędy i Pastorałki” XV Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych, 12. 01. 2014 r. Pawłosiów – Nagroda Grand Prix

2014 rok – Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – eliminacje do 48. OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą, 25. 05. 2014 r. Kańczuga – Wyróżnienie

2014 rok – „II Biesiada nad Morawskim Łęgiem” prezentacja tradycyjnych potraw wiejskich, 5. 10. 2014 r. Morawsko – Wyróżnienie

2015 rok – Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – eliminacje do 49. OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą, 24. 05. 2015 r., Dubiecko – Wyróżnienie

2015 rok – „Festyn pod Platanem” XVII Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych pieśni zwyczajowe  i obrzędowe, 14. 06. 2015 r. Zarzecze – Wyróżnienie

2015 rok – Konkurs na Korowaj weselny w ramach „XVII Festynu pod Platanem” – II Nagroda

2016.05.15 – III nagroda – Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – Kańczuga

2016 –  III nagroda – IV Biesiada nad Morawskim Łęgiem – Morawsko

2017 – Wyróżnienie – Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – Kańczuga

2017.09.10 – Wyróżnienie – „Festyn pod Platanem” – Zarzecze

2017 – III nagroda –  V Biesiada nad Morawskim Łęgiem – Morawsko

2018.06.10 – Wyróżnienie – XX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych , Pieśni zwyczajowe i obrzędowe „Festyn pod Platanem” – Zarzecze

2018 – Wyróżnienie –  VI Biesiada nad Morawskim Łęgiem – Morawsko