We współczesnej kulturze wsi polskiej najbardziej żywym ruchem społeczno-kulturalnym jest niewątpliwie działalność zespołów śpiewaczych. Najczęściej funkcjonują one przy miejscowych grupach Kół Gospodyń Wiejskich, ale patronują im także domy kultury, stowarzyszenia kulturalne, ochotnicza straż pożarna, domy pomocy społecznej a także parafie.  Wydaje się, że podstawową motywacją tworzenia wiejskich zespołów śpiewaczych, jak to określają same członkinie takich grup, było „uświetnienie” lokalnych uroczystości. Część kobiet zorganizowana w miejscowym KGW układała do powszechnie znanych melodii okolicznościowe teksty, które następnie zespołowo wykonywano. Ta utylitarność repertuaru wiejskich zespołów śpiewaczych jest zresztą aktualna i do dnia dzisiejszego, ale jest też rodzaj motywacji skierowanych do wewnątrz, a więc do samych członków, a najczęściej członkiń tego typu grup. „Najważniejsze jest – jak to określiła jedna z kobiet z zespołu, że mamy gdzie się wygadać: co chłop jednej, drugiej powiedział, co ugotowała i co ją w życiu czeka; a dopiero później bierzemy się za śpiewanie”. Zespoły śpiewacze spełniają zatem równie istotną funkcję socjalizującą.

W najogólniejszej typologii, uwzględniającej przede wszystkim takie kryteria jak preferowany repertuar i styl wykonawstwa, współczesne wiejskie zespoły śpiewacze można podzielić na autentyczne i stylizowane (w różnym zresztą stopniu i zakresie). Zespoły autentyczne to takie grupy śpiewacze, które wykonują repertuar genetycznie ludowy, osadzony w tradycji własnego regionu czy subregionu, a przez to kulturowo wyróżniający. W pierwszym rzędzie są to pieśni obrzędowe. Ich wykonawstwo także powinno spełniać kryteria autentyczności, co dotyczy doboru melodii, a także zachowania odpowiednich konwencji oraz (gatunkowych i regionalnych) manier wykonawczych. Konsekwencją powyższych wymogów musi być także sposób budowania własnego repertuaru, który winien być oparty na bezpośrednim, a więc ustnym przekazie, bo tylko taki zapewnia pełną autentyczność jego postaci. Kulturowym wzorcem a jednocześnie najważniejszym celem jaki przyświeca działalności dla tego typu grup jest corocznie odbywający się w Kazimierzu nad Wisłą Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Zdobyta tam nagroda dla zespołu jest jednocześnie rodzajem kulturowej i artystycznej weryfikacji.

Jesienią 1998 roku, ówczesny sołtys wsi Bolesław Bluczak przy współpracy z Domem Kultury w Zarzeczu zorganizował spotkanie inaugurujące powstanie zespołu śpiewaczego. Głównym motorem tego przedsięwzięcia była Helena Kasperska, która jako skarbnica regionalnym piosenek, przekazała nam te relikty. Pani Helena była przez pewien czas kierownikiem zespołu. Swoimi pastorałkami, wyśpiewała w 1999 roku I nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Zespół liczył 10 kobiet i był żeńskim zespołem, śpiewającym tradycyjne pieśni a’capella. Zdobywały nagrody i wyróżnienia.  Początki były trudne, ponieważ brak strojów ludowych dyskwalifikował zespół, ale chęć wspólnego śpiewania i wyjazdy integrowały członków. Obecna kierownik zespołu Anna Stęc uszyła dla członkiń spódnice i fartuszki, a bluzki kupiły „ na rynku”. Ten stan trwał do 2000 roku, gdzie do zespołu napłynęli mężczyźni. Do chwili obecnej skład zespołu nie zmienia się. W 2007 roku, zespół za nagrody pieniężne oraz przy wsparciu sponsorów zakupił stroje męskie oraz gorsety dla kobiet. Pozostałe elementy strojów zakupiło Centrum Kultury w Zarzeczu, pod którą to instytucję zespół podlega i która organizuje im wszystkie wyjazdy oraz służy pomocą merytoryczna w doborze repertuaru. Zespół przez kilka lat brał udział w Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim zdobywając najwyższe nagrody oraz wyróżnienia. Wiciem wieńca / do dzisiaj/ zajmuje się Anna Stęc wraz z mężem. Część zespołu uczestniczyła w 2011 roku w Dożynkach Prezydenckich w Spale, gdzie wieniec został przekazany Biskupowi Diecezji Łódzkiej. Obecnie funkcję kierownika pełni Bolesław Bluczak. Zespół posiada w swoim repertuarze pieśni obrzędowe, zwyczajowe, kolędy i pastorałki, biesiadne, kultywuje tradycje i obrzędy ludowe / oczepiny, grupa kolędnicza/.Skład zespołu: Bolesław Bluczak, Zofia Bluczak, Anna Stęc, Stanisław Stęc, Zofia Szczygieł, Zofia Paryła, Helena Stęc, Elżbieta Dugiełło, Teresa Weselak, Józef Boratyn, Stanisław Bluczak, Maria Gąsior, Ździebło Krystyna

Nagrodzone występy zespołu:

1999 –  Przegląd Zespołów Śpiewaczych w ramach OFKIŚL – Dubiecko – Solistka Helena Kasperska zdobyła I miejsce i reprezentowała region w Kazimierzu n/Wisłą

1999 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz n/Wisłą – I miejsce Helena Kasperska

2001 – II Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych – Kolędy i Pastorałki – Pawłosiów – wyróżnienie

2001 – III Festyn pod Platanem – Kołysanki i pieśni sieroce – Zarzecze – puchar publiczności

2002 – III Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – wyróżnienie

2002 – Regionalny Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych – Kańczuga – wyróżnienie

2002 – IV Festyn pod platanem  „Ballady”– Zarzecze – III miejsce

2002 – Biesiada nad Wyczawą  – Wiązownica – Wyróżnienie

2003 – IV Przegląd Kolęd i pastorałek – Pawłosiów – wyróżnienie

2003 –  Wątki Folkloru Ludowego „ Jasełka”– Stary Dzików – wyróżnienie

2003 – regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych – Dubiecko – I miejsce oraz udział w XXXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą

2004 – V Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – wyróżnienie

2004 – Regionalny Przegląd zespołów Śpiewaczych  w ramach XXXVIII OFKIŚL – Krzeczowice – II miejsce

2004 – Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – wyróżnienie

2005 – VI Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – III miejsce

2005 – VII Festyn pod Platanem – Zarzecze – II miejsce

2005 – Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – II miejsce

2006 – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – II miejsce

2006 – Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych w ramach OFKIŚL – Kańczuga – III miejsce

2006 – VIII Festyn pod Platanem – Zarzecze –  I miejsce

2007 – VIIII Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – II miejsce

2007 – Festyn pod Platanem – Zarzecze – III miejsce

2007 – Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – II miejsce

2008 – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – wyróżnienie

2008 – Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych w ramach OFKIŚL – Kańczuga – III miejsce

2008 – Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – II miejsce

2008 – Festyn pod Platanem – Zarzecze – I miejsce

2009 – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – III miejsce

2009 – Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki” – Kuryłówka pow. Leżajsk – III miejsce

2009 – III Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy – Tryńcza – III miejsce

2009 – IX Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – wyróżnienie

2010 – XI Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – II miejsce

2010 – XII Festyn pod Platanem – Pieśni weselne – Zarzecze – wyróżnienie

2011 – V  Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy – Tryńcza – I miejsce

2011 – XI Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – wyróżnienie

2012 – XIII Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – wyróżnienie

2012 – XIV Festyn pod Platanem „Ballady i pieśni odpustowe” – Zarzecze – III miejsce

2012 – XII Biesiada nad Wyczawą – Wiązownica – I miejsce za piosenkę i III miejsce  za jadło

2013 rok – I nagroda – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów   13.01.2013

2013 rok – Wyróżnienie – Eliminacje do Kazimierza nad Wisłą – Nienadowa 19.05.2013

2013 rok – III nagroda – festyn Pod Platanem – 09.06.2013

2013 rok – Wyróżnienie – Przegląd Piosenki Biesiadnej – Tryńcza 21.07.2013

2013 rok – III nagroda – Biesiada Nad Morawskim Łęgiem – Morawsko 06.10.2013

2013 rok – III nagroda – Konkurs na najpiękniejszy stół wigilijny – Zarzecze 21.12.2013

2014 rok – II nagroda – Godnie Święta – Przeworsk   11.01.2014

2014 rok – I nagroda – Eliminacje do Kazimierza nad Wisłą –   Kańczuga 25.05.2014 r.

2014 rok – Występ w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

2014 rok – Wyróżnienie – festyn pod platanem” – Zarzecze  – 08.06.2013

2015 rok – III nagroda – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów – 11.01.2015

2015 rok – Wyróżnienie – „Godnie Święta”  -Przeworsk  24.01.2015

2015 rok – Wyróżnienie – „Wykopki 2015” – Głogów Małopolski  – 06.09.2015

2016.01.17 – II nagroda – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów

2016.05.15 – Wyróżnienie – Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – Kańczuga

2016.05.29 – Wyróżnienie – Regionalny  Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych Potraw – Hadle   Szklarskie

2016.06.12 – Wyróżnienie I stopnia – „Festyn pod Platanem” – Zarzecze

2016.07.24 –  II nagroda –X  Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy – Tryńcza

2017.01.15 – I nagroda – Przegląd Kolęd i Pastorałek – Pawłosiów

2017.01.29 – II nagroda – II Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – Kalwaria Pacławska

2017.05.21 – Wyróżnienie honorowe- Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – Nienadowa

2017.09.10 – II nagroda – „Festyn pod Platanem” – Zarzecze

2018.01.27 – II nagroda – III Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – Kalwaria Pacławska

2018.05.20 – II nagroda – Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – Kańczuga

2018.06.10 – Wyróżnienie i  Certyfikat uczestnictwa we wszystkich XX przeglądach Grup   Śpiewaczych „Festynu pod Platanem” – XX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych ,Pieśni zwyczajne i obrzędowe” – Zarzecze

2018.07.15 – III nagroda – XII Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy –  Tryńcza