Piękny, krajobrazowy park z XVIII wieku w Siennowie usytuowany jest na wzniesieniu. Teren parku można podzielić na dwie części: otoczenie ruin dworu i płaski szczyt wzniesienia oraz południowy stok wzniesienia. W sąsiedztwie ruin występuje najbardziej zróżnicowany najciekawszy drzewostan: magnolia, platan klonolistny, wiele pięknych okazów starodrzewu: lipy, wiązy, dęby, sosny i kasztanowce.

Prawdopodobnie jeszcze w XVI wieku za czasów Dębickich i Gorajskich wybudowany został murowany dwór. Był on kilkanaście razy remontowany i przebudowywany. Budynek dworu – parterowy na podpiwniczeniu kryty był czterospadowym dachem. Po II wojnie światowej był on siedzibą Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.
Na terenie parku zachował się zabytkowy zespół pałacowo-dworski z XVIII wieku. W jego skład wchodzi murowana oficyna oraz pozostałość murów obronnych.
Budynek Oficyny wpisany został do rejestru zabytków w 1986 roku.