Aktualności


Liderzy Kooperacji

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 31.07.2019r. odbyło się pierwsze spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy Zarzecze, jak również powiatu przeworskiego. Na spotkaniu zostały omówione założenia projektu. W miesiącu lipcu br. zostało podpisane porozumienie o współpracy dot. wdrożenia modelu kooperacji pomiędzy powiatem przeworskim a gminą Zarzecze i gminą Przeworsk.

Gmina Zarzecze jako jedna z sześciu gmin z terenu województwa podkarpackiego będzie uczestniczyła w projekcie. Kwota do wykorzystania to ok. 56.000zł, która będzie przeznaczona dla rodzin z terenu gminy Zarzecze

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie /umowa o współpracy dotycząca pilotażu modelu kooperacji pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a powiatem Przeworskim oraz Gminą Zarzecze została podpisana 6 czerwca 2019r.

Udostępnij: