Aktualności


Program „Dobry Start”

Data:
Kategoria: Aktualności

Świadczenie w wysokości 300zł to nowa forma pomocy, która przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej oraz szkole ponadgimnazjalnej – począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.  Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu – pokój Nr 1. Wnioski będzie można składać do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie „Dobry Start” otrzymają rodziny niezależnie od posiadanego dochodu.

Udostępnij: