Aktualności


VI KURATORSKA KAMPANIA PRZECIW PRZEMOCY

Data:
Kategoria: Aktualności

Informujemy, że w dniu 14.11.2023r., w godzinach 11:00-15:00 w budynku Urzędu Gminy Zarzecze w pokoju nr 4, będzie pełnił dyżur Kurator Zawodowy w ramach VI Kuratorskiej Kampanii Przeciw Pomocy.

W czasie dyżuru mieszkańcy gminy Zarzecze będą mogli uzyskać informacje o adresach i telefonach instytucji udzielających przemocy oraz o możliwych do uzyskania formach pomocy dla osób doznających przemocy w tym: w zakresie pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz o organizacjach i instytucjach pracujących ze sprawcami przemocy oraz osobami dotkniętymi przemocą. Jak również omówienie obowiązującej procedury Niebieskiej Karty i spraw cywilnych związanych z nakazem opuszczenia mieszkania i zakazem zbliżania się do niego.

Udostępnij: