Aktualności


Wykłady nt. ekonomii społecznej i uzależnień w Rożniatowie w ramach projektu pt. Wielopokoleniowa integracja społecznościowa wsi Rożniatów z ekonomią społeczną

Data:
Kategoria: Aktualności

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” w Rożniatowie od kwietnia do czerwca 2019r. realizuje projekt pt. Wielopokoleniowa integracja społecznościowa wsi Rożniatów z ekonomią społeczną.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Zarzecze, w tym mieszkańców wsi Rożniatów

W ramach realizacji w/w projektu w dniu 26.04.2019r. w Rożniatowie odbyły się wykłady nt. ekonomii społecznej i uzależnień. W wykładach uczestniczyło 25 osób. Uczestnicy mieli możliwość poznać tematykę ekonomii społecznej, w tym podmioty ekonomii społecznej, jak również zgłębić wiedzę nt. uzależnień.

Zorganizowany zostanie również piknik, na którym zostanie przedstawiona działalność podmiotów ekonomii społecznej. Osoby będą mogły zaznajomić się z działalnością lokalnego stowarzyszenia. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić wydarzenie przewidziana jest organizacja  meczu piłki nożnej z udziałem trampkarzy, seniorów i oldboy.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy będą mieli możliwość wzajemnej integracji, aktywizacji, zdobycia wiedzy, a także wzajemnej akceptacji społeczeństwa, jak również zadbania o własne zdrowie poprzez zajęcia sportowe. Podczas imprezy integracyjnej zostanie zorganizowana zabawa dla dzieci, które będą mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni.

 

Projekt realizowany jest w ramach „Mikrograntu –  projekt „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”

 

Udostępnij: